loader image
Home » Depunerea Declarației privind beneficiarii reali ai unei societăți – Termen limită: 1 octombrie 2021

Depunerea Declarației privind beneficiarii reali ai unei societăți – Termen limită: 1 octombrie 2021

Începând
cu data de 30 aprilie 2021, a intrat în vigoare Legea 101/2021, redevenind
obligatorie depunerea la Registrul Comerțului a Declarației privind beneficiarii
reali ai unei societăți.

Termenul de depunere a acestei declarații este 1 octombrie
2021
.

Menționăm că această declarație se aplică doar în
cazul colegilor care au înființate SRL-uri.

Puteți transmite declarația prin mijloace electronice (portalul https://www.onrc.ro/index.php/ro/ sau prin email) sau prin corespondență (poștă/curier).

Dacă ați depus deja Declarația, vă rugăm să transmiteți,
totuși, informația, pentru ca niciun coleg să nu depășească termenul limită.

Context :

Conform
legii 129/2019, beneficiarul real al unei societăți este cel care:

– deține direct sau indirect 25% + unu din numărul
părților sociale; sau

– participă în capitalul unei firme într-un procent de
peste 25%; sau

– controlează direct sau prin alte mijloace activitatea
respectivei societăți.

Administratorul societății trebuie să completeze și să
depună o declarație pe proprie răspundere care trebuie să cuprindă datele de
identificare ale beneficiarilor reali, precum și modalitățile în care se
exercită controlul asupra persoanei juridice, conform criteriilor stabilite de
Legea 129/2019.  

De asemenea, dacă intervine o modificare privind datele
de identificare ale beneficiarului
real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de
la data la care aceasta modificare a intervenit.

Datele
de identificare ale beneficiarului real sunt:


numele si prenumele;

–  data nașterii;


codul numeric personal;

– seria și numărul actului de identitate;

– cetățenia;

– domiciliul sau reședința.

Mai multe informații, puteți afla din website-ul Oficiului Nașional al Registrului Comerțului.

Scroll to Top